Variation i nedbrydning af BAM

Nedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid (BAM) er det stof, som har lukket flest drikkevandsboringer i Danmark. Et stof som i mange år blev betragtet som nærmest unedbrydeligt men siden observeret som et stof, som kan nedbrydes hurtigt og effektivt i enkelte danske jorder – men hvordan forholder det sig med den arealmæssige fordeling af nedbrydningspotentialet i de jorder, hvor BAM nedbrydes?

Forfattere: Rasmus Seidelin Dam, Maria Sommer Holtze, Ole Stig Jacobsen, Bo Elberling og Jens Aamand

LinkedIn