Jord på nettet

Hvordan ser moræneler egentlig ud? Og hvordan ser smeltevandssand fra Kvartærtiden ud sammenlignet med sand aflejret i Tertiærtiden

Forfattere: Inga Sørensen

LinkedIn