Udfordringer ved estimering af lokal nitratretention

Det nationale nitratretentionskort anvendes til prioritering af kvælstofvirkemidlers placering og indgår i det nationale potentialekort for drænvirkemidler. Kortet er baseret på nationale data, og det ville være ønskeligt at kunne eftervise kortets præcision lokalt. I denne artikel undersøges muligheder og udfordringer ved anvendelse af lokale vandløbsmålinger til estimering af nitratretentionen.

Forfattere: Ida M. V. Christiansen & Anker L. Højberg

LinkedIn