Sulfatindhold og vandtypebestemmelse

Amterne kortlægger beskyttelsen af vores grundvandsmagasiner for bl.a. at sikre kvaliteten af fremtidens drikkevand. I den forbindelse bruges grundvandets kemiske sammensætning til at inddele grundvandet i 4 vandtyper. Vandtypebestemmelsen afhænger af redoxfølsomme stoffer i grundvandet bl.a. ilt, nitrat, sulfat og jern. Vandtypen indikerer, hvor beskyttet magasinet er mod påvirkninger fra overfladen. Kriterierne er fastsat af Miljøstyrelsen i 2000.

Forfattere: Lone Mossin og Kurt Jakobsen

LinkedIn