Naturindholdet i regnvandsbassiner

Det er velkendt, at nyanlagte småvande hurtigt koloniseres af planter og dyr. 6 våde regnvandsbassiner i Silkeborg by giver et indblik i, hvad man kan forvente. De er alle anlagt som tekniske områder og udformet med øje for rekreativ værdi, og de har alle været genstand for en bemærkelsesværdig naturlig indvandring af både planter og
dyr fra omgivelserne. Om end også menneskelig mellemkomst har haft indflydelse på det biologiske indhold.

Forfattere: Bjarne Moeslund

LinkedIn