Et værktøj til hydrologisk modellering af LAR

Indførelse af LAR (Lokal afledning af regnvand) som erstatning for kloakbaseret afledning medfører ændringer i det urbane vandkredsløb; regnvand unddrages kloakkerne og håndteres ved nedsivning, fordampning, forsinkelse eller forbrug. Hydrologisk modellering af LAR er et stærkt redskab til at optimere en LAR-strategi mht. forskellige målsætninger, f.eks. at eliminere risikoen for oversvømmelser på kort tidsskala og stigninger i grundvandsspejlet på lang tidsskala.

Forfattere: Jan Jeppesen & Steen Christensen

LinkedIn