Kloroform i jord og grundvand

Kloroform tilskrives normalt forurening, men er ofte detekteret i grundvand under skove, som ellers ikke bærer præg af forurening. På baggrund af flere danske, svenske og hollandske undersøgelser der viser naturlig forekomst af kloroform i jord, har Miljøstyrelsen tilladt et højere indhold af kloroform i drikkevand, i fald der kan gøres rede for en naturlig kilde. En mere detaljeret indsigt i, under hvilke forhold kloroform dannes naturligt, samt hvorledes kloroformen opfører sig fra dannelse til forekomst i grundvand, er derfor vigtig, når kilden til kloroform i grundvand skal udredes

Forfattere: Christian Nyrop Albers, Troels Laier & Ole Stig Jacobsen

LinkedIn