Filterjord til rensning af vejvand

I dette efterår anlægges de første anlæg til nedsivning af regnvand fra parkeringsarealer i Danmark. Vadier, som de benævnes, består af en veldefineret jordblanding, som både sikrer effektiv infiltration og rensning. Metoden, der har været anvendt i Tyskland i 15 år, kan også anvendes til forurenet regnafstrømning fra mindre veje i byer. Men der mangler fortsat dokumentation for, at vandkvaliteten er tilstrækkelig i forhold til grundvandsbeskyttelse.

Forfattere: Karin Cederkvist, Simon Toft Ingvertsen & Marina Bergen Jensen

LinkedIn