For korte ben og næb – om vadefugle og klimaændringer

Vi står over for en af de største udfordringer i nyere tid – den globale opvarmning. Prognoser fra FNs Klimapanel viser, at havspejlet om 100 år vil komme til at ligge godt 1 m højere end i dag, med betydelige konsekvenser rundt om i verden. Selv om konsekvenserne her i landet vil være mindre, vil det alligevel få betydning for naturen. I artiklen her ses på forholdene i Vadehavet og det fugleliv, der er knyttet til denne natur. Der sættes tilmed fokus på, hvad der kan gøres for at råde bod på problemerne med konkrete forslag.

Forfattere: Karsten Laursen og Toke Thomas Høye

LinkedIn