Nr. 2

Vand-bårne sygdomme og klimaændringer

Klimaet er under forandring. Vi satte os for at undersøge om klimaændringerne vil give anledning til ændringer i forekomsten af vand-bårne sygdomme, og dermed om der i fremtiden vil kunne forventes større eller nye sygdomsrisici i forbindelse med kontakt med vand. Svaret er ikke så entydigt, men rummer flere eksotiske elementer. Forfattere: Frank Leck Fotel, …

Vand-bårne sygdomme og klimaændringer Læs mere »

Økonomien i havstrategidirektivet

Havstrategidirektivet bygger på økosystem services tilgangen, som betyder at der er opstået et behov for at udvikle de økonomiske metoder og tilgange som anvendes til at udarbejdelsen af analyser. De økonomiske analyser bliver anskuet som et centralt beslutnings redskab i forbindelse med implementeringen af direktivet og har fået en langt mere central rolle end i …

Økonomien i havstrategidirektivet Læs mere »

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning

Vi har foretaget en faglig evaluering af det danske indeks til naturtilstandsvurdering. Konstruktionen af indekset gennemgås kritisk, og med inddragelse af konkrete eksempler fra danske naturtyper vises, at man kan opnå en væsentlig bedre vurdering af såvel naturtilstand som bevaringsstatus ved at anvende en alternativ multi-kriterie vurdering, der er mere transparent og bedre kan inddrage …

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning Læs mere »

Havstrategi og Biodiversitet

MSFD og biodiversitet – gammel vin på nye flasker? Med det marine strategipapir er der kommet fokus på biodiversitet, men for at sikre en styrket overvågning og den helhedsbetragtning, som direktivet stiler mod, skal vi i langt højre grad integrere dataindsamling og modeller. Forfattere: Henrik Skov

Danmarks første havstrategi

I oktober 2012 kom regeringen med Danmarks første havstrategi. Havstrategien indeholder en basisanalyse, der består af en beskrivelse og vurdering af de danske havområders nuværende miljøtilstand, af de menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne og en socioøkonomisk analyse af havområdernes udnyttelse. Endelig indeholder havstrategien også en beskrivelse af, hvordan Danmark definerer god miljøtilstand samt en række …

Danmarks første havstrategi Læs mere »