Nr. 4

Arsen, et drikkevandsproblem med flere løsninger

Arsen har været anvendt i ældre tid som insekticid og rodenticid, men er nok mest kendt i form af Arsenik, som er effektivt til giftmord. I nyere tid har arsen i grundvandet vakt stor opmærksomhed, fordi det har indtaget pladsen som verdens største uorganiske forureningsproblem. Globalt anslåes 50-100 millioner menneskers helbred truet, især i fattige […]

Arsen, et drikkevandsproblem med flere løsninger Read More »

Udvikling og integration af iltsvindsmodeller

De danske farvande rammes hvert år af iltsvind. Udbredelsen og varigheden af årets iltsvind varierer imidlertid meget fra år til år. Iltsvindets omfang er blevet overvåget løbende gennem flere år, og i år 2004 blev en ny overvågningsmodel udviklet og afprøvet – en model, der tager udgangspunkt i DMUs tætte tilknytning til målinger samt DHIs

Udvikling og integration af iltsvindsmodeller Read More »

Jordpuljen – en joker i udvaskningsberegninger

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjorden beregnes med forskellige metoder. En række metoder baserer sig på opgørelser af tilførsler og fraførsler af kvælstof til marken – en balanceberegning. Når metoderne ikke altid giver samme resultat, ligger en stor del af forklaringen i de antagelser, der er gjort med hensyn til opbygning eller nedbrydning af en organisk

Jordpuljen – en joker i udvaskningsberegninger Read More »

Udbredelse af Strandbo før og nu

Indenfor de sidste 100 år har vi haft 472 registrerede Strandbo-lokaliteter i Danmark, men ændring i landudnyttelse og den medfølgende eutrofiering har gjort, at vi i dag blot har 254 recente lokaliteter tilbage. I denne undersøgelse viser vi, hvordan et samspil af jordarter, arealanvendelse og vandkemi tilsammen bestemmer, hvorvidt Strandbo stadig forekommer – eller er

Udbredelse af Strandbo før og nu Read More »