BiodiverCity – 13 km habitatkorridor for sjældne arter i byområde

Bynaturprojekter, spredningskorridorer og grønne kiler er populære, men er ofte en blanding af friluftsliv og ufokuseret naturforvaltning, der er bedre på kort end i virkeligheden. Klare mål med dokumentede bidrag til national naturbeskyttelse er sjældne. I projekt BiodiverCity er Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune nået langt med en 13 km blomster- og insektrig overdrevskorridor – via klare mål, mager sandjord, bevarede artspuljer samt stor frivillighed og kommunikation. Eksemplet viser en simpel måde at dokumentere og analysere habitatkvalitet og sammenhæng i korridoren, som samtidig kan guide den videre indsats.

Forfattere: Jens Reddersen & Asbjørn Emil Hertz

LinkedIn