Vandskabsmalere

Vandskabsmalere som kategori er kun ringe udforsket. Christensens korte afhandling fra 2017 /1/ var den første dybgående bearbejdelse af emnet. Men med væksten af cross-over bevægelsen mellem miljø og billedkunst er der kommet mere fokus på emnet. Har malerne været bevidst om miljøforhold når de valgte motiver? Var Sandro Botticelli, Wilhelm Marstrand eller Edvard Munch bevidste om havets tilstand da de malere deres ikoniske lærreder? Det er det der undersøges i det følgende.

Forfattere: Mogens Henze

LinkedIn