Vandremusling – en ”ny” spiller i danske søer!

Vandremuslinger er langt fra et særsyn i danske søer og åer i dag, hvor den invasive art efter knapt 200 år har spredt sig fra de Københavnske kanaler til en lang række lokaliteter i hele landet. Det er næppe muligt at udrydde den og ret tvivlsomt om yderligere spredning kan forhindres. Så med frasen ”If you can’t beat them – join them” kunne artens tilstedeværelse måske udnyttes!

Forfattere: Kirsten S. Christoffersen

LinkedIn