Udfordringer og løsninger for dansk landbrug i en global sammenhæng

Dansk landbrug har over de seneste hundrede år udviklet sig til at blive et af verdens mest intensive og produktive. Dette har resulteret i en omfattende og detaljeret regulering af landbrugets miljøpåvirkning med negative følger for erhvervets indtjening. Den fortsatte stigning i efterspørgslen efter fødevarer af høj kvalitet på det globale marked giver gode afsætningsmuligheder, men kræver nye teknologiske, bioteknologiske og organisatoriske løsninger hvis også samfundets krav til bedre natur, miljø og klima opfyldes

Forfattere: Jørgen E. Olesen

LinkedIn