Sejlads med bådmotor forstyrrer fiskene men der er forskel mellem arter

Vores natur bliver i stigende grad brugt til at dyrke forskellige rekreative interesser. Især vores vande har høj værdi og bliver både brugt til badning, forskellige former for sejlsport og lystfiskeri. DTU Aqua har undersøgt, hvordan fisk reagerer i en uforstyrret sø, når der engang imellem bliver sejlet med benzinmotor. Forsøget viste blandt andet, at skaller var meget påvirkede af sejlads, mens gedder tilsyneladende var upåvirkede.

Forfattere: Lene Jacobsen, Henrik Baktoft & Christian Sko

LinkedIn