Sammentolkning i den Nationale Grundvandskortlægning

Sammentolkning af data fra grundvandskortlægningen er vigtig, da dette er metoden, hvorved der opnås et sammenhængende billede af det undersøgte områdes grundvandsforhold. Man kan sige, at sammentolkning muliggør et højere vidensniveau end den viden, som de enkelte fagdiscipliner hver især bidrager med. Sammentolkning er også
metoden, hvorved resultaterne fra de enkelte anvendte fagdiscipliner vurderes i forhold til hinanden, valideres og eventuelt kalibreres.

Forfattere: Birgitte Hansen, Peter Erfurt, Thomas Nyholm, Susie Mielby & Margrethe Kristensen

LinkedIn