Procesbaserede sømodeller til forskning og målrettet forvaltning

I modsætning til de danske fjorde og de indre danske farvande, hvor både statistiske og procesbaserede modeller anvendes for individuelle områder, forvaltes miljøtilstanden i ferskvandssøer udelukkende efter en generel og simpel statistisk model antaget dækkende for alle danske søer. Et procesbaseret modelværktøj udviklet igennem CLEAR projektet, sammenholdt med data fra intensivt overvågede søer i det nationale overvågningsprogram, muliggør imidlertid en langt mere målrettet forvaltning for specifikke søer – og kan samtidig give indblik i effekter af forskellige virkemidler samt et fremtidigt klima.

Forfattere: Dennis Trolle, Karsten Bolding, Erik Jeppesen, Mogens Flindt, Anders Nielsen & Fenjuan Hu

LinkedIn