Plantebaserede fødevarer som klimavirkemiddel

Mere plantebaseret fødevareproduktion og -forbrug har et stort potentiale til at reducere det globale klimaaftryk. Omstillingen til et mere plantebaseret fødevaresystem kræver at forbrugerne omlægger deres kostvaner til at spise flere planter og mindre kød, og at det er er attraktivt for landmændene at omlægge fra produktion af foderafgrøder og husdyr til produktion af afgrøder til human konsum

Forfattere: Christian Bugge Henriksen

LinkedIn