Ny viden om iltsvind – dynamik, dybe bassiner og vandmasser

Næsten hvert år siden engang i 1980’erne er vi blevet forfærdede over voldsomme billeder af døde fisk og havbund dækket af ‘liglagen’ i de danske farvande. Men hvordan kan det gå til, at iltsvindet så pludseligt dukker op? Og hvad sker der egentligt under havoverfladen? Her tegner vi et billede af det meget dynamiske iltsvind i Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt, som vi oplevede det i 2019.

Forfattere: Morten Holtegaard Nielsen & Jens Würgler Hansen

LinkedIn