Kvantificering af LAR-potentialet

Screening og modellering er afgørende elementer i undersøgelse af potentialet for LAR i byområder. I screeningen estimeres egnetheden af forskellige LAR-elementer på matrikel- og byniveau ved at benytte tværfaglig viden og vurdere styrende parametre. Screeningen genererer relevante LAR-afvandingsplaner, som kan testes ved modellering, hvor LAR-elementer og vandkredsløbet kan simuleres og evalueres i forhold til effekt på oversvømmelser og risiko for forsumpning.

Forfattere: Jan Jeppesen & Ulla Lyngs Ladekarl

LinkedIn