Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet – Del 1

Den diffuse afstrømning af fosfor (P) er fortsat et stort problem for vandkvaliteten i ferske og marine områder, hvilket kræver udvikling af metoder til at reducere eller fjerne denne P-belastning inden udledning til recipient. Knust beton er et billigt restprodukt fra industrien, som kan binde og fjerne opløst P. Beton er dog samtidig et basisk materiale, og denne artikel belyser derfor muligheden for og konsekvensen af at bruge knust beton til P-fjernelse i vandmiljøet. Anvendelsen ved dræn og som filtermedie behandles i Del 2, som bringes i et kommende V&J nummer.

Forfattere: Melanie J. Sønderup, Charlotte H. Jensen, Malde V. Beinthin, Kasper Reitzel, Sara Egemose & Mogens R. Flindt

LinkedIn