Kemien afslører grundvandets livshistorie

Det vand, som trænger ned gennem jorden og ender som dansk grundvand, påvirkes af en lang række kemiske processer. Ved at undersøge grundvandets kemiske sammensætning er det muligt at vurdere karakteren af den påvirkning, som grundvandet har været udsat for på sin vej ned gennem jorden. Denne viden kan hjælpe til med at forstå grundvandets livshistorie og den kemiske tilstand af grundvandsmagasinerne. De grundvandskemiske data er derfor vigtige i den nationale grundvandskortlægning, idet de direkte bidrager med viden om hvilke kemiske stoffer, som er eller potentielt kan blive et problem i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsområder uden for OSD.

Forfattere: Lærke Thorling, Birgitte Hansen & Kristine Rasmussen

LinkedIn