Hvordan nås klimamålet samtidig med andre bæredygtighedsmål?

Menneskets aktiviteter fylder stadigt mere for jordkloden, og landbrugs- og fødevareproduktionen belaster arealanvendelse, klima, miljø og biodiversitet. Udfordringerne er således mangefold, og handler ikke kun om klima, men også om hvordan verdens befolkning kan sikres nærende kost med mindre arealforbrug og lavere miljøbelastning.

Forfattere: Jørgen E. Olesen

LinkedIn