Hvordan bliver vi klogere?

Der findes ikke en enkelt opskrift på, hvordan vi bliver fagligt kloge­re. Men der findes gennemprøvede metoder og åbne samar­bejdsformer, der tidligere har givet succes. Både ved forskning og faglig udredning om økosystemer eksisterer dilemmaet mellem det enkle og gennemskuelige, som følger klassisk videnskabsteori og det komplicerede og svært gennemskuelige, der kræver overvejelser om, hvordan man udfører kvalificeret videnskab i modelverdenen.

Forfattere: Kaj Sand-Jensen

LinkedIn