Fuglesamfund i spritnye og naturlige søer

Selv om der er blevet etableret mange nye danske søer, har det været uafklaret, hvor meget nye søer bidrager til fuglenes biodiversitet sammenlignet med naturlige søer. Derfor vurderer vi artstallet, fødegrupper og forekomsten af rødlistede fuglearter i helt nye søer sammenlignet med naturlige søer. Vi finder flere arter og især flere vadefugle i spritnye søer end i naturlige søer. Adskillige sjældne arter forekommer oftere i spritnye end i naturlige søer.

Forfattere: Mathias Juul Møller, Kaj Sand-Jensen & Theis Kragh

LinkedIn