Fugle som ekstern næringsstofkilde

Den økologiske tilstand i søer er i høj grad afhængig af den eksterne tilførsel af næringsstoffer. Når en søs næringsstofbalance bestemmes, er det sjældent at bidrag fra fugle inkluderes i de eksterne kilder. Men i nogle søer, kan afføring fra fuglene udgøre en betydelig næringsstoftilførsel, der dog kan være vanskelig at estimere præcist. I denne artikel undersøges betydningen af fugle for Østerø Søs tilstand.

Forfattere: Thor Kolath Jensen, Sara Egemose, Frede Østergaard Andersen & Kasper Reitzel

LinkedIn