Fosforindhold og frigivelse fra sediment i nye og naturlige søer

Naturlige søer kan indeholde en betydelig intern fosforpulje i sedimentet. Søerne kan derfor bibeholde en dårlig økologisk tilstand selv efter reduktion af den eksterne tilførsel. Ved etablering af nye søer har den oversvømmede landbrugsjord ofte et højt fosforindhold. Vi har sammenlignet en række nye søer med naturlige søer for at belyse, hvorvidt søerne adskiller sig mht. sedimentets fosforindhold, fosforfrigivelse og andre sedimentforhold. Det vurderes ligeledes, hvilke parametre der er vigtige for fosforfrigivelsen.

Forfattere: Thor Kolath, Sara Egemose, Henning S. Jensen & Kasper Reitzel

LinkedIn