Eksport af grundvandskortlægning

Da vi i Danmark stort set baserer hele vores drikkevandsforsyning på grundvand, har det været særligt nødvendigt for os at kortlægge, beskytte og overvåge alle vigtige grundvandsressourcer. Den målrettede satsning på indsamling af ny detaljeret viden med tilhørende udvikling af nye metoder og teknologier har foræret os nogle synlige fyrtårne. Den slags er det afgørende at råde over, hvis man vil tiltrække sig opmærksomhed på et stærkt konkurrencepræget, internationalt marked.

Forfattere: Philip Grinder Pedersen & Verner Halskov Søndergaard

LinkedIn