PER LOLL

Udtagning af porevand på forurenede grunde

Ved prøvetagning af porevand på forurenede lokaliteter har der hidtil været risiko for tab af flygtige stoffer undervejs. En nyudviklet metode løser dette problem ved at kombinere sugeceller i jorden med Sorbiceller til opsamling af forureningsstofferne. Dansk Miljørådgivning A/S og Ejlskov A/S har afprøvet metoden på en tidligere vaskerigrund i samarbejde med Region Sjælland. Forfattere: …

Udtagning af porevand på forurenede grunde Læs mere »

Bio-nedbrydning af fyringsolieforurening

Når der går hul på fyringsolieinstallationerne skal der ofte bortgraves betydelige jordmængder. Stimuleret biologisk nedbrydning har været foreslået til oprensning uden opgravning, men denne artikel viser, at metoden kun har begrænsede anvendelsesmuligheder. Forfattere: Per Loll, Claus Larsen, Kaj Henriksen & Per Brask

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter

Naturlig nedbrydning er en mulig afværgeteknik på benzinforurenede lokaliteter. I forbindelse med benzinforureninger har der de seneste år været stor fokus på benzinstoffet methyl tertiær-butyl ether (MTBE), der traditionelt er betragtet som meget svært nedbrydeligt. I denne artikel er der foretaget en undersøgelse af naturlig nedbrydning af MTBE i 6 danske grundvandssedimenter. Forfattere: PER LOLL, …

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter Læs mere »