Udtagning af porevand på forurenede grunde

Ved prøvetagning af porevand på forurenede lokaliteter har der hidtil været risiko for tab af flygtige stoffer undervejs. En nyudviklet metode løser dette problem ved at kombinere sugeceller i jorden med Sorbiceller til opsamling af forureningsstofferne. Dansk Miljørådgivning A/S og Ejlskov A/S har afprøvet metoden på en tidligere vaskerigrund i samarbejde med Region Sjælland.

Forfattere: Andreas Houlberg Kristensen, Per Loll, Claus Ølund, Flemming Hauge Andersen,& Per Møldrup

LinkedIn