Nye målinger af overfladespecifik fordampning

En overflades beskaffenhed kan have stor betydning for den årlige fordampningssum. Her præsenteres nye langtidsmålinger af aktuel fordampning over landbrug, skov og våde enge i Skjern Å’s opland i Vestjylland. Målingerne giver en unik mulighed for at se på forskellene i fordampningsraterne, og for at kaste et kritisk blik på den udbredte brug af Makkink’s formel til beregning af fordampning i Danmark.

Forfattere: Rasmus Ringgaard, Mathias Herbst & Thomas Friborg

LinkedIn