MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter

Naturlig nedbrydning er en mulig afværgeteknik på benzinforurenede lokaliteter. I forbindelse med benzinforureninger har der de seneste år været stor fokus på benzinstoffet methyl tertiær-butyl ether (MTBE), der traditionelt er betragtet som meget svært nedbrydeligt. I denne artikel er der foretaget en undersøgelse af naturlig nedbrydning af MTBE i 6 danske grundvandssedimenter.

Forfattere: PER LOLL, KAJ HENRIKSEN, LOUISE A. BJERGBÆK, SUSANNE B. MOGENSEN OG CLAUS LARSEN

Kategori: 2003

LinkedIn