CLAUS LARSEN

Forureningsspredning via hulmure –resultater og vurderinger af afværgemetode

Gennemgang af bygningers konstruktion kan give meget væsentlige informationer om spredningsveje for forureningsdampe fra underliggende jord- eller grundvandsforurening. Informationerne er afgørende for det rette valg og design af en afværgeløsning Forfattere: HANS-HENRIK CLAUSEN og CLAUS LARSEN

Forureningsspredning via hulmure –resultater og vurderinger af afværgemetode Read More »

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter

Naturlig nedbrydning er en mulig afværgeteknik på benzinforurenede lokaliteter. I forbindelse med benzinforureninger har der de seneste år været stor fokus på benzinstoffet methyl tertiær-butyl ether (MTBE), der traditionelt er betragtet som meget svært nedbrydeligt. I denne artikel er der foretaget en undersøgelse af naturlig nedbrydning af MTBE i 6 danske grundvandssedimenter. Forfattere: PER LOLL,

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter Read More »

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter

Naturlig nedbrydning er en mulig afværgeteknik på benzinforurenede lokaliteter. I forbindelse med benzinforureninger har der de seneste år været stor fokus på benzinstoffet methyl tertiær-butyl ether (MTBE), der traditionelt er betragtet som meget svært nedbrydeligt. I denne artikel er der foretaget en undersøgelse af naturlig nedbrydning af MTBE i 6 danske grundvandssedimenter. Forfattere: PER LOLL,

MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter Read More »