Niels lagergaard pedersen

Vandløbene er et vindue for CO2-frigivelse til atmosfæren

Danske vandløb er systematisk overmættede med CO2, hvilket fører til høj frigivelse til atmosfæren. Men hvad regulerer denne CO2-afgasning, og hvor vigtig er den i vandløbets og oplandets kulstofbalance? Det har vi undersøgt i to sjællandske vandløb. Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Jens Chr. Bach Christensen, Niels Lagergaard Pedersen & Peter Stæhr

Vandløbene er et vindue for CO2-frigivelse til atmosfæren Read More »

Hvordan påvirker temperaturen den bakterielle omsætning?

Fungerer bakteriernes stofomsætning dårligt ved lave temperaturer og ganske særligt for svært omsætteligt organisk stof? Hvis det er tilfældet, hæmmes bakteriernes omsætning uforholdsmæssigt meget i kolde områder på Kloden og herhjemme om vinteren. Litteraturen indeholder modstridende svar på spørgsmålet. Vi har vurderet aspektet i tre nordsjællandske vandløb og fremskrevet effekterne i tilfælde af global opvarmning.

Hvordan påvirker temperaturen den bakterielle omsætning? Read More »

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen

Reetablering eller nyetablering af søer beriger normalt det danske landskab og de ferske vandes biodiversitet. Dog vil etablering af indskudte søer, især øverst i vandløbene, opvarme vandet om sommeren, tilføre let omsætteligt plankton og derfor øge iltforbruget og gøre vandet mere uklart. Konsekvensen kan være, at rentvandsdyr,koldtvandsdyr og undervandsplanter forsvinder neden for søerne. Vi vurderer

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen Read More »

Temperaturen i vandløb: empiri og modeller

Temperaturen er en nøgleparameter, der regulerer alle biologiske processer og organismers udbredelse. Alligevel beskæftigede få forskere sig med temperaturen og dens biologiske betydning i perioden 1960-1995. Men nu er interessen vendt tilbage pga. de globale klimaændringer. Vi viser her, hvorledes temperaturgangen ændrer sig fra kilde til nedre å og fra opstrøms til nedstrøms indskudte søer

Temperaturen i vandløb: empiri og modeller Read More »