Vandløbene er et vindue for CO2-frigivelse til atmosfæren

Danske vandløb er systematisk overmættede med CO2, hvilket fører til høj frigivelse til atmosfæren. Men hvad regulerer denne CO2-afgasning, og hvor vigtig er den i vandløbets og oplandets kulstofbalance? Det har vi undersøgt i to sjællandske vandløb.

Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Jens Chr. Bach Christensen, Niels Lagergaard Pedersen & Peter Stæhr

LinkedIn