Vibrio i badevand

Roskilde Kommune har i den netop afsluttede sæson udført målinger for Vibriobakterier ved kommunens bandvandsstationer i Roskilde Fjord, og resultaterne viser umiddelbart ingen sammenhæng mellem vandtemperatur, saltholdighed og bakterieindhold. De giver dermed ingen nærmere retningslinier for eventuel varsling omkring risiko for opblomstring af Vibrio.

Forfattere: Lars Gøtterup

LinkedIn