Sørestaurering i Danmark

Der er efterhånden gennemført mange restaureringer af søer i Danmark i forsøg på at opnå en bedre miljøtilstand. Spørgsmålet er så, hvordan det er gået. I denne artikel samler vi op på resultaterne fra omkring 80 danske søer, som er restaureret gennem de seneste 20 år.

Forfattere: Martin Søndergaard, Lone Liboriussen, Erik Jeppesen, Asger Roer Pedersen, Christian Skov, Henrik Skovgaard, Inge Christensen, Mette Bramm, Simon Marsbøl & Lise-Lotte Pedersen

LinkedIn