Kim Iversen

Naturgenopretningsprojektet ved Von Å – projektets betydning for smådyr og fisk

Siden 1980’erne er der gennemført adskillige vandløbsprojekter for at forbedre forholdene i vandløbene for den naturlige flora og fauna. Projekterne følges dog sjældent op af målrettede effektundersøgelser. I denne artikel genbesøger vi vådområdeprojektet ved Von Å, der blev gennemført af Herning- og Ringkøbing-Skjern Kommune i Konkret kigger vi på projektets betydning for smådyr- og fiskesamfund. …

Naturgenopretningsprojektet ved Von Å – projektets betydning for smådyr og fisk Læs mere »

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern åens opland. Projekter er etableret for at give bedre passageforhold, en bedre vandkvalitet og bedre fysiske forhold til gavn for både fisk og smådyr. Forfattere: Per Søby …

Den vestjyske laks i markant fremgang Læs mere »

Skjern Å lakseprojektet

Ringkøbing Amts undersøgelse af vildfiskebestanden i Skjern Å-systemet i 1981 blev startskuddet til lakseprojektet i Skjern Å. Fundet af lakseyngel i Karstoft Å, var dengang overraskende og spændende, da laksen af mange blev regnet for uddød i Danmark. Artiklen beskriver indsatsen fra Danmarks Center for Vildlaks. Forfattere: Per Søby Jensen, Kim Iversen & Søren Larsen