Nr. 3

Biodiversitet i habitatområder – styrkes den af husdyrloven?

I Danmark er en af de største trusler for både vandsøkosystemer og terrestrisk natur for stor belastning med næringsstoffer. Det er grunden til, at en stor del af naturtyperne i de danske habitatområder ikke har gunstig bevaringsstatus. Ifølge de danske Vand- og Natura 2000 planer skal belastningen reguleres via husdyrloven. Det er bekymrende, fordi den …

Biodiversitet i habitatområder – styrkes den af husdyrloven? Læs mere »

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern åens opland. Projekter er etableret for at give bedre passageforhold, en bedre vandkvalitet og bedre fysiske forhold til gavn for både fisk og smådyr. Forfattere: Per Søby …

Den vestjyske laks i markant fremgang Læs mere »

Skjern Å lakseprojektet

Ringkøbing Amts undersøgelse af vildfiskebestanden i Skjern Å-systemet i 1981 blev startskuddet til lakseprojektet i Skjern Å. Fundet af lakseyngel i Karstoft Å, var dengang overraskende og spændende, da laksen af mange blev regnet for uddød i Danmark. Artiklen beskriver indsatsen fra Danmarks Center for Vildlaks. Forfattere: Per Søby Jensen, Kim Iversen & Søren Larsen