Biodiversitet i habitatområder – styrkes den af husdyrloven?

I Danmark er en af de største trusler for både vandsøkosystemer og terrestrisk natur for stor belastning med næringsstoffer. Det er grunden til, at en stor del af naturtyperne i de danske habitatområder ikke har gunstig bevaringsstatus. Ifølge de danske Vand- og Natura 2000 planer skal belastningen reguleres via husdyrloven. Det er bekymrende, fordi den måde husdyrloven forvaltes på ikke fører til reduktion i belastningen.

Forfattere: Jens Pedersen & Margrethe K. Hejlskov

LinkedIn