Den vestjyske laks i markant fremgang

Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern åens opland. Projekter er etableret for at give bedre passageforhold, en bedre vandkvalitet og bedre fysiske forhold til gavn for både fisk og smådyr.

Forfattere: Per Søby Jensen, Kim Iversen og Søren Larsen

LinkedIn