Søren Larsen

Nye stenrev i Lillebælt

Forrige århundredes stenfiskeri har fjernet mange af de større sten langs de danske kyster. Stenene kan bl.a. genfindes som moler i mange havne, men samtidig blev havet fattigere på liv. Dette kan der rådes bod på ved at etablere nye undersøiske stenrev. Forfattere: Michael Olesen, Lena Marie Bau & Søren Larsen

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern åens opland. Projekter er etableret for at give bedre passageforhold, en bedre vandkvalitet og bedre fysiske forhold til gavn for både fisk og smådyr. Forfattere: Per Søby …

Den vestjyske laks i markant fremgang Læs mere »

Skjern Å lakseprojektet

Ringkøbing Amts undersøgelse af vildfiskebestanden i Skjern Å-systemet i 1981 blev startskuddet til lakseprojektet i Skjern Å. Fundet af lakseyngel i Karstoft Å, var dengang overraskende og spændende, da laksen af mange blev regnet for uddød i Danmark. Artiklen beskriver indsatsen fra Danmarks Center for Vildlaks. Forfattere: Per Søby Jensen, Kim Iversen & Søren Larsen