Planteindeks på vej i vandløb

Vi er lige nu i gang med at udvikle et planteindeks til vurdering af økologisk tilstand i vandløb. Indekset skal gøre det muligt at få et samlet billede af, hvordan plantesamfundene har det i danske vandløb. Udviklingsarbejdet er baseret på et meget stort datasæt, der omfatter alle nationale overvågningsdata samt forskningsdata fra DMU. Det gør det forhåbentligt muligt at udvikle et dækkende og robust indeks. Det færdige planteindeks forventes anvendt i den nationale og regionale overvågning og vil leve op til de krav, der ligger i vandrammedirektivet.

Forfattere: Annette Baattrup-Pedersen, Søren E. Larsen, Bjarne Moeslund, Annette Sode, Tina Pedersen, Anne Gro Thomsen, Tenna Riis, Erik Buchwald, Marianne Pedersen, Jens Bøgestrand og Lars M. K. Larsen.

LinkedIn