Jesper H. Andersen

Eutrofiering i Østersøen: Kuren virker

Genopretningen af miljøet i Østersøen, specielt hvad eutrofiering angår, er på rette vej. Et omfattende studie baseret på 112 års data har dokumenteret, hvornår miljøproblemerne startede, hvornår de toppede og hvordan Østersøen, nu efter et par årtiers reduktioner i tilførslerne af næringsstoffer, som et samlet system er på vej mod bedre miljøforhold. En yderligere reduktion …

Eutrofiering i Østersøen: Kuren virker Læs mere »

Det danske havmiljø – påvirkninger og effekter

Det danske havmiljø er belastet af menneskelige aktiviteter. En målrettet og omkostningseffektiv indsat til forbedring af havmiljøet kræver kendskab til påvirkningerne og viden om deres samlede effekt og geografiske fordeling. Nedenfor beskrives påvirkningerne af havmiljøet set i perspektiv af havstrategidirektivet, og der præsenteres en foreløbig kortlægning af de kumulerede effekter og en rangordning af de …

Det danske havmiljø – påvirkninger og effekter Læs mere »