Det danske havmiljø – påvirkninger og effekter

Det danske havmiljø er belastet af menneskelige aktiviteter. En målrettet og omkostningseffektiv indsat til forbedring af havmiljøet kræver kendskab til påvirkningerne og viden om deres samlede effekt og geografiske fordeling. Nedenfor beskrives påvirkningerne af havmiljøet set i perspektiv af havstrategidirektivet, og der præsenteres en foreløbig kortlægning af de kumulerede effekter og en rangordning af de bagvedliggende påvirkninger.

Forfattere: Jens W. Hansen, Jesper H. Andersen & Cordula Göke

LinkedIn