Jens W. Hansen

Det danske havmiljø – påvirkninger og effekter

Det danske havmiljø er belastet af menneskelige aktiviteter. En målrettet og omkostningseffektiv indsat til forbedring af havmiljøet kræver kendskab til påvirkningerne og viden om deres samlede effekt og geografiske fordeling. Nedenfor beskrives påvirkningerne af havmiljøet set i perspektiv af havstrategidirektivet, og der præsenteres en foreløbig kortlægning af de kumulerede effekter og en rangordning af de […]

Det danske havmiljø – påvirkninger og effekter Read More »

Op i det røde felt? – vurdering af miljøtilstanden i havet

Hvordan er miljøtilstanden i de danske farvande? Dette enkle spørgsmål er til dato ikke besvaret entydigt. Vi giver her et foreløbigt svar, som er forankret i de vurderingsprincipper som følger af havstrategidirektivet og i brugen af et simpelt indikator-baseret vurderingsværktøj. Forfattere: Jesper H. Andersen, Ciarán Murray, Martin M. Larsen, Jens W. Hansen & Cordula Göke

Op i det røde felt? – vurdering af miljøtilstanden i havet Read More »