Vand-bårne sygdomme og klimaændringer

Klimaet er under forandring. Vi satte os for at undersøge om klimaændringerne vil give anledning til ændringer i forekomsten af vand-bårne sygdomme, og dermed om der i fremtiden vil kunne forventes større eller nye sygdomsrisici i forbindelse med kontakt med vand. Svaret er ikke så entydigt, men rummer flere eksotiske elementer.

Forfattere: Frank Leck Fotel, Claus Jørgensen & Anders Erichsen

LinkedIn