Anders Erichsen

Vand-bårne sygdomme og klimaændringer

Klimaet er under forandring. Vi satte os for at undersøge om klimaændringerne vil give anledning til ændringer i forekomsten af vand-bårne sygdomme, og dermed om der i fremtiden vil kunne forventes større eller nye sygdomsrisici i forbindelse med kontakt med vand. Svaret er ikke så entydigt, men rummer flere eksotiske elementer. Forfattere: Frank Leck Fotel, […]

Vand-bårne sygdomme og klimaændringer Read More »

Miljøfarlige stoffer i Københavns Havn

Et netop gennemført Østersø-projekt – COHIBA-projektet – har via et omfattende måleprogram kortlagt udledninger af miljøfarlige stoffer til Københavns Havn. Kortlægningen omfatter udledninger fra renseanlæg, kloakoverløb, overfladeafstrømning, affaldsdepoter og udvalgte industrier. De miljøfarlige stoffers videre skæbne og transport i Københavns havn er modelleret. Resultaterne er blevet anvendt til at prioritere kilderne til udledning til havnen.

Miljøfarlige stoffer i Københavns Havn Read More »