Hans Ulrik Riisgaard

Vandmænd og andre gopler i Limfjorden

I forbindelse med et nyligt afsluttet forskningsprojekt (EUROGEL) er betydningen af vandmænd og andre gopler blevet vurderet i Limfjorden. Et vigtigt spørgsmål har været om goplerne spiller en kritisk rolle for nyttefisk i den overgødskede og iltsvindsramte Limfjord. Et andet vigtigt spørgsmål har været om specielt mange vandmænd i sensommeren kan forstærke eutrofieringseffekterne i Limfjorden.

Vandmænd og andre gopler i Limfjorden Read More »

Suspensionsernæring – om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe

Havet er en tynd suppe af mikroskopiske planktonalger. Mange filtrerende dyr har specialiseret sig i at leve af disse suspenderede fødepartikler. For at dække fødebehovet skal dyrene pumpe store mængder vand, samtidig med at de små planktonalger effektivt tilbageholdes, og det koster energi. Er det energimæssigt en marginal levevej? Denne artikel belyser spørgsmålet på baggrund

Suspensionsernæring – om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe Read More »